Cadastrul fondului agricol este un subsistem de evidenta tehnica (pozitie, marime, configuratie), economica si juridica a loturilor, parcelelor, tarlalelor, trupurilor, partidelor cadastrale
etc. pe proprietari, indiferent de titlul de proprietate.

Rolul cadastrului fondului agricol este de a furniza date tehnice si economice asupra terenurilor agricole, actualizate sistematic cu toate modificările ce au loc permanent in structura
fondului funciar agricol. Aceste elemente ale cadastrului fondului agricol sunt valorificate in procesul fundamentarii prioritătilor de actiune pentru restructurarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurii agricole.

 

Asiguram:

  • Comasari / alipiri de parcele de teren din intravilan sau extravilan;
  • Proiecte de parcelare, executarea parcelarii si ulterior dezmembrarea fiecarei parcele obtinute;
  • Obtinerea numarului postal, cadasstrul si intabularea parcelelor;
  •  Dezmembrari si alipiri de terenuri intravilane si extravilane;
  •  Dezmembrari de blocuri pe apartamente, boxe, garaje si parti comune indivize;
  •  Planuri aferente documentatiilor pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor aflate in intravilan si extravilan;
  • Relevee tridimensionale pentru constructii civile si industriale.