Conform Legii nr.7/1996, cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii, indiferent de destinatia lor si de proprietar.

De retinut ca o documentatie cadastrala nu tine loc de act de proprietate, in schimb certifica proprietatea cu o identificare si inregistrare exacta a imobilului pentru proprietarul de drept.

Asiguram:

  •  Lucrari de cadastru si intabulare pentru apartamente, case, vile, terenuri intravilane si extravilane;
  •  Actualizari/Rectificari de cadastru, modificarea limitei de proprietate si / sau modificarea suprafetei imobilului;
  •  Intabulare constructii noi – Inscriere constructie noua in Cartea Funciara;
  •  Dezmembrari si alipiri de terenuri intravilane si extravilane;
  •  Dezmembrari de blocuri pe apartamente, boxe, garaje si parti comune indivize;
  •  Planuri aferente documentatiilor pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor aflate in intravilan si extravilan;
  • Relevee tridimensionale pentru constructii civile si industriale.