In vederea simplificarii obtinerii cartii funciare, gasiti mai jos lista cu documentele necesare.


Cadastru - Prima inregistrare


 • Cerere de solicitare informatii – Anexa 1;
 • Cerere de receptie si inscriere -  Anexa 2;
 • Declaratie pe propria raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului – Anexa 5;
 • Extras din planul parcelar semnat si stampilat  de primarie (numai pentru imobilele din extravilan);
 • Actele de proprietate (copie legalizata), dupa caz:

 •  Titlu de Proprietate;
 •  Ordinul Prefectului;
 •  Contract de vanzare cumparare;
 •  Contract de schimb;
 •  Contract de donatie;
 •  Contract de construire;
 •  Proces verbal de predare primire;
 •  Contract de imprumut;
 •  Chitanta de achitare integrala;
 •  Certificat de casatorie/Sentinta de divort (daca numele beneficiarului din actul de proprietate difera fata de cel nou din B.I., fiind aceiasi persoana);
 •  Certificat de deces  (daca este cazul, de genul clauza de uzufruct in contract care trebuie radiata);
 •  Certificat de mostenire;
 •  Chitanta de achitare integrala.
 • In cazul apartamentelor care nu au fost transcrise, Declaratie Notariala – ca actul nu a fost trecut in Registrul de Transcriptiuni si Inscriptiuni;
  In cazul terenurilor care au diferente fata de coordonatele avizate, cu cele masurate, Declaratie notariala de rectificare a limitelor si a suprafatei;
  Certificatul Fiscal in original (de la taxe si impozite/primarie), cu mentiunea pentru cadastru si cu valoarea impozabila (pentru constructi noi);
  B.I./C.I. in copii xerox.

  TAXA OCPI standard, este 120 RON. Insa, pentru imobilele care au intrat in proprietate printr-un Certificat de Mostenitor, Sentinte Civile, Contracte de Partaj, Ordinul Prefectului sau alte acte in afara de cele de proprietate standard, eliberate din 2009 si 2010  se mai plateste o taxa suplimentara la OCPI la depunerea dosarului( pe langa taxa OCPI normala de 120 RON ) de 0.15% din valoarea imobilului trecuta pe acestea. Pentru imobilele care au fost cumparate in rate si ulterior sau achitat integral sau pentru imobilele care au clauza de uzufruct viager sau orice fel de litigi, sulte … si se poate face dovada printrun act, chitanta de plata, se mai achita o taxe de 60 Ron pentru radiarea de ipoteca/uzufruct viager.

Dezmembrare sau alipire imobile

 

 • Cererea de solicitare informatii – Anexa 1;
 • Cererea de receptie si inscriere – Anexa 2;
 • Declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului – Anexa 5;
 • Extras de carte funciara pentru informare;
 • Copie simpla dupa  actele de proprietate;
 • Copie simpla dupa Cadastru si intabulare
 • Copii simple dupa B.I./C.I.;
 • Certificat de urbanism pentru alipire/dezmembrare in copie legalizata – in cazul dezmembrarilor mai mari de doua loturi si pentru alipiri, indiferent de numarul de loturi alipite;
 • TAXA OCPI este 60 RON pentru orice suprafata alipita si 60 RON ( in cazul dezmembrarilor ) ori numarul de loturi.

Completare cu constructie (inscriere/demolare/extindere constructie)

 

 • Cererea de solicitare informatii – Anexa 1;
 • Cererea de receptie si inscriere – Anexa 2;
 • Declaratie pe propria raspundere cu privire la înstrainarea si identificarea imobilului – Anexa 5;
 • Extras de carte funciara pentru informare;
 • Copie xerox documentatia cadastrala avizata anterior si Incheiere de Intabulare;
 • Certificatul fiscal in original (de la taxe si impozite/primarie), cu mentiunea pentru cadastru, si cu valuarea impozabila a constructie.
 • Copie xerox B.I./C.I.
 • Copie legalizata dupa:

 •  Autorizatia de Construire/Demolare
 •  Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau, dupa caz, certificat de atestare a edificarii extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul;
 • NOTA:

 •  In cazul in care au existat constructii vechi pe teren si au fost cuprinse in Documentatia Cadastrala, este necesara o Autorizatie de Demolare Constructie si Proces Verbal;
 •  In cazul in care o constructie veche care este cuprinsa in Documentatia Cadastrala, a fost modificata din diverse motive ( s-a mai ridicat un nivel, s-au mai daramat anumiti pereti, s-au modificat caile de acces etc. ) este necesara o Autorizatie de Extindere si Proces Verbal;
 •  In cazul in care au existat doua sau mai multe constructii pe teren si au fost cuprinse in Documentatia Cadastrala iar proprietarul solicita demolarea acestora , fara a mai construi ceva nou pentru moment, trebuie prezentata Autorizatia de Demolare si Procesul Verbal;
 • Taxa OCPI este de  60RON+0,05% din valoarea de impozitare inscrisa in certificatul fiscal.

Intocmire planuri de situatie si documentatii pentru P.U.Z.,P.U.D., P.U.G, P.A.C.

 

 • Copie dupa actele de proprietate ;
 • Copie dupa Cadastru si Intabulare ;
 •  Schite ale imobilului ;
 •  Extras de Carte Funciara pentru informare (nu mai vechi de 3 luni) ;
 •  Certificat de Urbanism copie legalizata- cu mentiunea necesar pentru P.U.Z. ;
 • Copie dupa B.I./C.I. al proprietarului ;
 • Taxa catre OCPI  este de 200 ron , pana in 100 ha.

Scoaterea din circuitul agricol

 • Copie dupa actele de proprietate ;
 • Copie dupa Cadastru si Intabulare ;
 • Copie extras de Carte Funciara pentru informare ;
 •  Copie contract vanzare-cumparare ;
 •  Certificat de Urbanism copie legalizata ;
 •  Plan de situatie cu investitia proiectata ;
 •  Incepand de la Titlul de proprietate toate actele notariale de dezmembrare/alipire impreuna cu P.A.D.-urile aferente lucrarilor ;
 •  Plan de situatie care sa contina curbe de nivel si vizat O.C.P.I.
 •  Aviz de la ANIF ( ne ocupam noi ) ;
 • Copie dupa B.I./C.I. al proprietarului ;
 • Taxele variaza in functie de suprafata, termenul pentru obtinerea tuturor avizelor este de 21 de zile lucratoare.

  In cadrul firmei nostre la inceperea lucrari se percepe un avans de jumatate din onorariu plus taxele de OCPI, iar diferenta se va achita la sfarsit dupa avizarea lucrari.

  NOTA : In cazul terenurilor sau apartamentelor care in timpul verificarii de catre OCPI vor avea diverse probleme care nu tin de noi tehnice/juridice ( ne vom da toata silinta sa le rezolvam), de genul suprapuneri de orice fel sau diverse modificari  facute asupra unui imobil fara acte etc. , avansul si taxa OCPI nu se mai pot restitui proprietarului si termenul standar de 21 de zile lucratoare se va decala pana la rezolvarea notei de complectare date de OCPI cu privire la problema aparuta.

  In cazul terenurilor care au cadastru vechi si se solicita diverse modificari asupra numarului cadastral, daca in urma verificari limitelor de proprietate se constat diferente fata de cadastrul avizat anterior, se va face intai rectificarea limitelor de proprietate si dupa actualizarea cerut de Dvs. Fiecare operatiune se face separat deoarece noul program de inregistrare a datelor nu permite avizarea mai multor operatiuni simultan. Fiecare procedura se taxeaza separat ca o alta lucrare.

Trasare/Intarusare


 •  Copie simpla B.I./C.I. ;
 • Copie simpla act de proprietate;
 • Copie simpla cadastru si intabulare;
 • NOTA: Operatiunea de trasare se executa dupa ce sa facut o verificare a cadastrului avizat ca sa nu fie probleme pe viitor si doar dupa ce s-a avizat cadastru si avem coordonatele in Sistem stereografic 1970, altfel limitele pot fi eronate.

  In cazul in care documentatia cadastrala este veche se va face actualizarea datelor cadastrale in Sistem stereografic 1970 si dupa se va executa trasarea.

  Nu ne asumam raspunderea pentru imprejmuirea facuta ulterior de proprietar care nu a respectat limitele trasate conform Procesului Verbal de Trasare Eliberat sau pentru orice fel de modificari facute ulterior de primarie cu privire la modificarile facute asupra planului parcelar sau a noilor regulamente aparute.